I ŽÁROVKA MÁ SOCHU

V roce 2018 založila Kateřina Tučková spolu s literární historičkou Evou Klíčovou a fotografkou Sylvou Ficovou iniciativu nazvanou I žárovka má sochu, která upozorňuje na skutečnost, že se v ulicích českých měst nenacházejí téměř žádné sochy historicky významných žen. V brněnských ulicích je kupříkladu možné nalézt na sedmdesát soch mnohdy i kontroverzních mužů, svou sochu tam má však jediná žena – komunistka Marie Kudeříková. A to i přesto, že zde žilo mnoho žen, které se zasloužily o vzmach nebo dobrou pověst města. Iniciativa si klade za cíl podnítit vznik uměleckých artefaktů připomínajících historicky významné ženy, docenit tak jejich dějinnou roli a umožnit současným dívkám či ženám zahlédnout v ulicích měst vzory, které by je mohly inspirovat při cestě za vlastními životními cíli.
Iniciativu můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/izarovkamasochu/

MEETING BRNO

Kateřina Tučková byla zakladatelkou, první prezidentkou a programovou ředitelkou multižánrového festivalu Meeting Brno, na němž se setkávají zástupci různých názorů, kultur a náboženství, aby diskutovali o palčivých otázkách plynoucích z historie i současnosti.
Nejvýznamnějším počinem organizátorů festivalu byla iniciace oficiální omluvy obětem tzv. brněnského pochodu smrti v květnu 1945, která proběhla při příležitosti Pouti smíření v roce 2015. O dva roky později to pak bylo setkání přeživších členů židovských rodin, které vlivem poválečného znárodňování přišly o svůj majetek a opustily proto Československo.
Na svou funkci rezignovala v září 2018 na protest proti rozvolnění původního etického kodexu festivalu, především kvůli spolupráci se sponzory, kteří podle jejího mínění poškozovali dobré jméno festivalu. Více naleznete zde.

ARSKONTAKT A KURÁTORSKÁ ČINNOST

Během vysokoškolského studia začala Kateřina Tučková organizovat výstavy svých vrstevníků a v roce 2004 založila projekt ARSkontakt – každoročně se opakující výstavu představující veřejnosti tvorbu mladých malířů a grafiků, spojenou s udílením Ceny ARSkontakt. V letech 2005–2006 pracovala jako kurátorka stejnojmenné neziskové galerie zaměřené na prezentaci díla nejmladší generace výtvarníků, v letech 2010–2018 vedla městskou Výstavní síň Chrudim.
Ve své kurátorské praxi se věnovala modernímu a současnému umění a spolupracovala s řadou českých výstavních institucí jako je Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, stejně jako s řadou privátních galerií jako je pražská Galerie Vltavín ad. Mezi její největší kurátorské projekty patří výstava Normální malba, která v roce 2008 proběhla v pražské výstavní síni Mánes, dále realizace přehlídky malířů Akademie výtvarných umění Transfer, která ve stejném roce proběhla v galerii Whitebox v Mnichově a v České národní budově v New Yorku, anebo výstava českých a německých umělců Our House Is Your House uváděná v roce 2009 v Praze, Drážďanech a Mnichově.
Více informací naleznete na www.arskontakt.org.

PŘEKLADATELSKÁ ČINNOST

Pomalé vzdalování češtiny se slovenštinou považuje Kateřina Tučková za velkou ztrátu pro obě kulturní oblasti, proto se vedle své autorské práce věnuje i překládání, aby měli čeští čtenáři (zejména mladší generace) přístup k literatuře svých slovenských sousedů. Mezi knihy, které přeložila, patří Pátá loď  Moniky Kompaníkové (Větrné mlýny, 2012), nebo Místa v síti (Argo, 2015) a Mezerovitý plod (Větrné mlýny, 2019) Veroniky Šikulové.