FABRIKA: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru
  • Vydalo Nakladatelství Host, 2014
  • Výstava proběhla v Moravské galerii v Brně v letech 2014–2015, více informací zde
  • Recenze naleznete v archivu

 

FABRIKA: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru

V dobách největší slávy se Brnu říkávalo moravský Manchester. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19. století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily, nádraží, ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.
Kniha vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvodcem po dnes již zaniklé textilní historii města Brna. Publikace vychází u příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.

ŘEKLI O KNIZE

„Tučková přibližuje vývoj, úspěchy a krize brněnského vlnařského průmyslu. Obecnější úvahy v ich–formě střídá „prostřihy“ do zásadních momentů soukromého i obchodního života Offermannových. Je vidět, že se snažila maximálně sžít se svými hrdiny, některé (smyšlené) dialogy působí tak, jako by u nich tehdy byla.“
Veronika Havlová / Respekt 

 

„Tučková má dar vypravovat o tom všem napínavě, srozumitelně, poutavě, bez politické předpojatosti, a hlavně pravdivě.“
Jiří P. Kříž / Deník Právo