DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

DALŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kromě prozaických textů je Kateřina Tučková také autorkou řady publikací z oblasti výtvarného umění, zejména moderní a současné malby. Napsala monografie několika umělců Skupiny Radar, ve kterých poprvé zpracovala pozapomenutou tvorbu autorů tzv. šedé zóny: Radim Malát (Nakladatelství Vltavín, 2007) nebo Ohlédnutí za dílem Dobroslava Folla (Nakladatelství Vltavín, 2008).

Je také autorkou řady katalogů k výstavám, mj. Michael Rittstein: Práce na papíře (Nakladatelství Vltavín, 2005), Michael Rittstein: Malé formáty (Nakladatelství Vltavín, 2009), Normální malba (ARSkontakt, 2008), Transfer (Akademie výtvarných umění v Praze, 2008) nebo studií K vizuální podobě překladů české literatury v zahraničí (Ministerstvo kultury ČR, 2010 a 2011) ad.

Více se o autorčině odborné publikační činnosti můžete dozvědět zde: http://arskontakt.org/naklad.php