Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav.

Je nositelkou cen Magnesia Litera, Ceny Josefa Škvoreckého a Český bestseller, v roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena Cena za svobodu, demokracii a lidská práva, v roce 2022 obdržela Státní cenu za literaturu. V zahraničí byla oceněna literární cenou Premio Libro d’Europa udělovanou festivalem v italském Salernu.
Její knihy se překládají do dvaceti dvou jazyků.